REENACTMENTReenactment er en rollespill-liknende aktivitet der historiske epoker eller hendelser, ofte berømte slag, blir gjenskapt med deltakere i tidsriktige drakter og utstyr. Reenactment er for deltakerne en blanding av nostalgi, lek og historie-interesse og en populær hobby blant voksne i særlig Europa og USA. Deltakerne eller «skuespillerne» er vanligvis medlemmer av reenactment-foreninger og betegner seg ofte med det amerikanske «reenactors». Mange har offentlige oppvisninger på stevner og festivaler.


Vi i Nord & Sør har som navnet tilsier en forbindelse til den Amerikanske borgerkrigen som ble utkjempet i perioden 12.4.1861 - 9.4.1865.


Klubben deltar to ganger i året på tilstelninger i Sverige og vi veksler på når det gjelder hvilken av partene vi er i krigen. 


En av medlemmene kan være behjelpelig med å sy tidsriktige uniformer.


Nord & Sør pleier å stille med et artelleri team da klubben har 2 tidsriktige kanoner i sitt eie.Vi har egen side på Facebook for denne delen.