DIVERSE SKRIV OG REFERATER


DIVERSE FOTOGRAFIER

ÅRSMØTE I NORD & SØR


LØRDAG 28 FEBRUAR 2015 KL. 12.00


Til stede: Oddvar Deberitz, Geir Kjeldsmoen, Ragnar Holen, Tormod Schjervheim og Per Ljøgodt.


SAK: 1 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.


SAK:2 VALG AV MØTELEDER, MØTESEKRETÆR OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Møteleder: Oddvar, Sekretær: Per Signering av protokollen: Geir og Sondre.


SAK:3 ÅRSBERETNING.

Årsberetningen ble godkjent.


SAK:4 REGNSKAP

Regnskapet ble godkjent.


SAK:5 VALG

Tom Fredriksen trer ut og Per Ljøgodt ble innvalg som styremedlem og Webansvarlig.


SAK:6 TERMINLISTE 2015

Terminlista ble godkjent og legges ut på vår nettside. Årsmøtet ble enig om at vi skal ha et klubbmesterskap i løpet av året.


SAK:7  NM SKIVE OG NM LEIRDUE

Vi trenger 3 mann til dømming. Grete tar kiosken.

Arbeidsgruppe til NM skive er Nedsatt. Deltakere er Oddvar, Per, Ragnar, Geir og Sondre.


SAK:8 DUGNADER

11 april og 3 mai 2015.


SAK:9 EVENTUELT

Per sjekker med Brønnøysundregisteret for om mulig å få org.nr på klubben.


Møtet hevet kl 14.00


Per Ljøgodt (Sign)


Geir Kjeldsmoen (Sign)Sondre Nordhagen (Sign)


Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse