DIVERSE SKRIV OG REFERATER

 

DIVERSE FOTOGRAFIER

ÅRSMØTE I NORD & SØR

 

LØRDAG 28 FEBRUAR 2015 KL. 12.00

 

Til stede: Oddvar Deberitz, Geir Kjeldsmoen, Ragnar Holen, Tormod Schjervheim og Per Ljøgodt.

 

SAK: 1 GODKJENNING AV MØTEINNKALLINGEN.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

 

SAK:2 VALG AV MØTELEDER, MØTESEKRETÆR OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Møteleder: Oddvar, Sekretær: Per Signering av protokollen: Geir og Sondre.

 

SAK:3 ÅRSBERETNING.

Årsberetningen ble godkjent.

 

SAK:4 REGNSKAP

Regnskapet ble godkjent.

 

SAK:5 VALG

Tom Fredriksen trer ut og Per Ljøgodt ble innvalg som styremedlem og Webansvarlig.

 

SAK:6 TERMINLISTE 2015

Terminlista ble godkjent og legges ut på vår nettside. Årsmøtet ble enig om at vi skal ha et klubbmesterskap i løpet av året.

 

SAK:7 NM SKIVE OG NM LEIRDUE

Vi trenger 3 mann til dømming. Grete tar kiosken.

Arbeidsgruppe til NM skive er Nedsatt. Deltakere er Oddvar, Per, Ragnar, Geir og Sondre.

 

SAK:8 DUGNADER

11 april og 3 mai 2015.

 

SAK:9 EVENTUELT

Per sjekker med Brønnøysundregisteret for om mulig å få org.nr på klubben.

 

Møtet hevet kl 14.00

 

Per Ljøgodt (Sign)

 

Geir Kjeldsmoen (Sign)Sondre Nordhagen (Sign)

 

Purus vitae dolor ut eu - Urna pulvinar suspendisse